Tầm nhìn & sứ mệnh

Newsun hướng đến trở thành tập đoàn truyền thông đa phương tiện lấy công nghệ làm nền tảng phát triển tư duy sáng tạo, lấy hiệu quả làm mục đích cung cấp sản phẩm dịch vụ

Cung cấp sản phẩm & dịch vụ truyền thông chuyên nghiệp, đa dạng. Hướng tới khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu cho khách hàng chính là mục tiêu chiến lược trong điều hành hoạt động của Newsun